ACCIÓ SOCIAL

Introducció:
Dins el nostre programa d’Educació no Formal, tenim sempre en compte la necessitat d’atendre als al·lots i als joves de manera integral i coordinada amb altres àmbits i agents socials amb els que tinguin relació, a fi d’aconseguir que els joves arribin a desenvolupar-se al màxim en els diferents àmbits de la seva vida.
L’educació no formal és un recurs de gran ajuda, ja que actua sobre el temps lliure , oferint un aprofitament saludable de l’oci, aprenent valors importants per a la vida en societat.

Per això, des del Molí de Baix, apostem per una Acció Social, encaminada a desenvolupar hàbits i valors com la tolerància, el respecte, saber compartir... Aquesta Acció Social es complementa amb la coordinació amb altres agents educatius i socials.

També creiem de vital importància la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills, i per tant, també oferim una sèrie de programes i activitats dirigides especialment a aquestes.

Programes:

-Ser Pares d’un Jove

Aquest programa anual està dirigit principalment als pares de preadolescents i adolescents i el seu objectiu principal és proporcionar-los assessorament i orientació en diferents temàtiques relacionades amb l’educació dels seus fills.

Durant les darreres edicions s’ha treballat entre d’altres, la comunicació entre pares i fills, i els límits.

Es compta amb la col·laboració de professionals i especialistes que ofereixen pautes i indicacions per a millorar l’educació dins l’àmbit familiar.


-Programa Intergeneracional

Després de la segona edició d’aquest programa, es van consolidant els beneficis que reporta a tots els implicats.

L’objectiu principal del Programa Intergeneracional és l’aprenentatge mutu i el coneixement entre dues generacions, al·lots i gent gran.

Cada any, aquest programa es centra en una temàtica concreta i persegueix uns objectius més específics, sense oblidar que el que es vol aconseguir és que petits i grans comparteixin el seu temps lliure i aprenguin uns dels altres, valorant-se i ajudant-se mútuament.


-Pla Local de Drogodependències i altres Addicions

L’Ajuntament de Sant Lluís, treballa en la redacció d’un pla local a fi d’abordar de manera coordinada la problemàtica del consum de drogues. Sent els menors d’edat i els joves un dels col·lectius amb major risc en aquest aspecte, és necessària la implicació de tots els agents socials i educatius, a més de totes les entitats relacionades amb el municipi: entitats públiques i privades, esportives, educatives, culturals, comerços, etc.
 
 
 
Ajuntament de Sant Lluis Contacta:
C/Comte Lannion, 136
molidebaix@ajsantlluis.org
Telf: 971 15 10 61
© Moli de baix
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar